Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Teknik-hjälpen.se värnar om dig som kund och vi hoppas att du har glädje av våra tjänster idag och i framtiden. Tjänsterna utgörs av tekniksupport, teknikinstallation eller produktleverans till privatpersoner och företag. Vi vill ge dig en så smidig upplevelse som möjligt. För att möjliggöra detta sparar vi dina personuppgifter. Personuppgifterna nyttjas i samband med att vi kommunicerar med dig.

Nedan beskrivs hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter. Vi kommer även att beskriva hur du kan kontrollera, få ut och begära att vi raderar dina personuppgifter. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss, och vi eftersträvar alltid att upprätthålla högsta säkerhet och sekretess.
 

 
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya EU-lagen som kallas Dataskyddsförordningen eller ”GDPR” reglerar företags hantering av dina personuppgifter. Detta ger dig rättigheter att:

 • Få tillgång till de personuppgifter vi behandlar;
 • Få ut en kopia av dina personuppgifter;
 • Begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga;
 • Begära att vi permanent eller tillfälligt avbryter bearbetning av dina personuppgifter;
 • Begära att vi slutar att använda och/eller tar bort dina personuppgifter.

Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila kontakt@teknik-hjalpen.se.
 

 
Information som du lämnar till oss
 • När du fyller i ett kontaktformulär på hemsidan. Namn, adress, email, telefonnummer samt problembeskrivning;
 • När du genomför ett köp i webbutik. Namn, adress, email, personnummer samt information om din betalning;
 • När du är i kontakt med oss via email eller telefon. Kommunikation med kundtjänst och serviceärenden.
 
Information vi samlar om dig
 • Aktivitet på teknik-hjälpen.se, dator-hjälpen.se, dator-hjälp.se.se (cookies)
 • Personuppgifter via bokföringssystem för fakturering och RUT-ansökan
 
Varför och hur länge vi behandlar din information

När du beställer tjänster eller produkter behövs personuppgifter för att kunna utföra tjänsten eller leveransen. Alla personuppgifter vi samlar in krävs för att vi ska kunna leverera en kvalitativ tjänst eller vara. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, på vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.
 

Syftet med behandlingenRättslig grund för behandlingenUppgifterna sparas
Kontaktuppgifter via formulär på hemsidanSamtycke3 år
Kontaktuppgifter via epostSamtycke3 år
Kundomdöme via formulär på hemsidaSamtycke3 år
Administrera ditt köp och leverera varor och tjänsterNödvändigt på grund av avtal
samt rättslig skyldighet
7 år
Utföra och hantera serviceärendeNödvändigt på grund av avtal3 år
Bokföring av transaktioner och faktureringRättslig skyldighet7 år
 
 
Marknadsföring och annonsering

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser.
 
Vänligen se avsnittet Cookie Policy nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.
 

 
Profilering för direkt marknadsföring

När du besöker teknik-hjälpen.se, dator-hjälpen.se samt dator-hjälp.se.se använder vi oss av din aktivitet där för att förbättra urvalet av produkter och tjänster som du ser. Samma princip använder vi oss av när vi marknadsför via andra kanaler som Facebook eller andra s.k. ”banners”.

Du kan ändra dina inställningar via din webbläsare så att du inte får anpassade annonser, du kan läsa mer om detta i vår Cookie Policy. Däremot kommer vi fortfarande annonsera på Facebook och Google så du kommer fortfarande se våra annonser, men den kommer i så fall inte anpassas efter vad vi tror du tycker är mest intressant.
 

 
Vilka vi delar din information med

Tjänsteleverantörer och andra
I vissa fall anlitar vi utomstående parter (exempelvis mailutskick eller olika betallösningar) som vi då ser till att de håller minst lika hög datasäkerhet för dina uppgifter som vi gör.
 
Transport och logistikföretag
Vi delar din adressinformation med andra aktörer för att du ska kunna få varan hemskickad till dig. Vi säkerställer då att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör.
 

 
Överföringar till andra länder

Vi använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige och ett fåtal andra inom EU. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket “EU-US Privacy Shield Framework” som gör att de överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.
 
Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome
 

 
Dina rättigheter

Då vi behandlar din information är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den:

 • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig. Du kan skicka din begäran om registerutdrag till kontakt@teknik-hjalpen.se.
 • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Du kan skicka din begäran om radering till kontakt@teknik-hjalpen.se. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi skickar din data till en annan organisation, eller att få ut den själv i ett vanligt förekommande format (XML, JSON, CSV, HTML). Du kan skicka din begäran om registerutdrag till kontakt@teknik-hjalpen.se.
 • Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse” så har du rätt att invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än de skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här:
   https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

 

 
Säkerhet kring din information

Vi sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.
 

 
Cookiepolicy

När du besöker våra hemsidor kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Vi använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan och för att du ska se mer relevanta produkter.
 

 
Kontaktuppgifter

Teknik-hjälpen.se, org.nr. 610512-xxxx, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@teknik-hjalpen.se.