Integritetspolicy

Hantering av personuppgifterTeknik-hjälpen.se värnar om dig som kund och vi hoppas att du har glädje av våra tjänster idag och i framtiden. Tjänsterna utgörs av tekniksupport, teknikinstallation eller produktleverans till privatpersoner och företag. Vi vill ge dig en så smidig upplevelse som möjligt. För att möjliggöra detta sparar vi dina personuppgifter. Personuppgifterna nyttjas i samband med att vi kommunicerar med dig.

Nedan beskrivs hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter. Vi kommer även att beskriva hur du kan kontrollera, få ut och begära att vi raderar dina personuppgifter. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss, och vi eftersträvar alltid att upprätthålla högsta säkerhet och sekretess.

Dataskyddsförordningen (GDPR)Den nya EU-lagen som kallas Dataskyddsförordningen eller ”GDPR” reglerar företags hantering av dina personuppgifter. Detta ger dig rättigheter att:

Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila kontakt@teknik-hjalpen.se.

Information som du lämnar till oss 

 Information vi samlar om dig 

 Varför och hur länge vi behandlar din information

När du beställer tjänster eller produkter behövs personuppgifter för att kunna utföra tjänsten eller leveransen. Alla personuppgifter vi samlar in krävs för att vi ska kunna leverera en kvalitativ tjänst eller vara. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, på vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen. 

Syftet med behandlingen:

Rättslig grund för behandlingen:

Uppgifterna sparas:

Marknadsföring och annonseringVi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser.

Vänligen se avsnittet Cookie Policy nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra. 

Profilering för direkt marknadsföringNär du besöker teknik-hjälpen.se, dator-hjälpen.se samt dator-hjälp.se.se använder vi oss av din aktivitet där för att förbättra urvalet av produkter och tjänster som du ser. Samma princip använder vi oss av när vi marknadsför via andra kanaler som Facebook eller andra s.k. ”banners”.

Du kan ändra dina inställningar via din webbläsare så att du inte får anpassade annonser, du kan läsa mer om detta i vår Cookie Policy. Däremot kommer vi fortfarande annonsera på Facebook och Google så du kommer fortfarande se våra annonser, men den kommer i så fall inte anpassas efter vad vi tror du tycker är mest intressant. 

Vilka vi delar din information med 

Tjänsteleverantörer och andra
I vissa fall anlitar vi utomstående parter (exempelvis mailutskick eller olika betallösningar) som vi då ser till att de håller minst lika hög datasäkerhet för dina uppgifter som vi gör.

Transport och logistikföretag
Vi delar din adressinformation med andra aktörer för att du ska kunna få varan hemskickad till dig. Vi säkerställer då att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör. 

Överföringar till andra länder

Vi använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige och ett fåtal andra inom EU. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket “EU-US Privacy Shield Framework” som gör att de överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome 

Dina rättigheter

Då vi behandlar din information är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den:

 Säkerhet kring din information

Vi sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen. 

Cookiepolicy

När du besöker våra hemsidor kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Vi använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan och för att du ska se mer relevanta produkter. 

Kontaktuppgifter

Teknik-hjälpen.se, org.nr. 610512-xxxx, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@teknik-hjalpen.se.